Sanering

Asbestsanering i Stockholm

SANERING

Asbestsanering i Stockholm

I lokaler och byggnader uppförda tidigare än 1973 föreligger stor risk för asbestangrepp. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal.

Totalförbud mot asbestmaterial

År 1982 kom ett totalförbud mot asbest men det kan fortfarande finnas kvar i lägenheter och hus. Asbest gömmer sig ofta i t.ex. gammalt mattlim, kakelfogar, eternitplattor, rörisoleringar och isoleringsmaterial – för att bara nämna några.

Asbest består av mycket små fibrer som kan ge stora skador och svåra lungsjukdomar på längre sikt. De yrkesgrupper som är mest utsatta och riskerar att utsättas för asbest är elektriker, snickare, golvläggare, rörläggare samt städpersonal.

Förebygg hälsorisker genom asbestsanering

Undvik allvarliga hälsorisker genom att ta reda på om ni har asbest. Förekommer det hos er bör en asbestsanering utföras omgående! Vi kan hjälpa er genom hela processen, från själva undersökningen till genomförd asbestsanering.

 

Vid brand

Brandhärjade lokaler bör asbestundersökas. Skador på isoleringsmaterial, packningar och cementskivor kan göra att asbestfibrerna sprids.

Kontakta oss omedelbart efter branden så undviker ni att asbestfibrer sprids till oskadda delar av lokalen. Området i behov av asbestsanering kan därigenom minimeras kostnaden. Genom en snabb kontakt med oss hjälper vi er undvika en mer utdragen saneringsprocess.

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen.

 

Kontakta oss

Tveka in på att höra av er om ni skulle ha några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Tveka in på att höra av er om ni skulle ha några frågor eller funderingar.