Rivning

Vi tar på oss små som stora uppdrag inom rivning i hela Stockholm/Mälardalen.

RIVNING

Vi tar på oss små som stora uppdrag inom rivning i hela Stockholm/Mälardalen.

E4 Entreprenad AB är en entreprenör som klarar hela arbetet. Vi tar hand om projektering, miljöinventering, rivning och sanering till deponi och återvinning. Vi utför många olika typer av rivningsarbeten åt våra kunder, som framförallt är inom bygg- och, fastighetsbranschen samt privatpersoner. Vi har resurserna och kunnandet som garantera ett effektivt rivningsarbete, och behärskar alla de rivningsmetoder som krävs för att leva upp kundens behov och förväntningar. Vi river allt från mindre hus till kök fasader, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också även utföra ombyggnadsrivning vid större byggnadsprojekt.
Vid rivningar förekommer oftast mycket damm men genom att vi spärrar av området så kan vi använda dammfällor så minimerar vi risken för spridningen av dammet. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt för att inte tex större hyresgäster eller kunder.

 

E4 Entreprenad AB har lång erfarenhet samt kunskap inom rivningar från det ögonblick du som kund ger oss ett uppdrag tar vi fullt ansvar och driver projektet ända fram till slutbesiktningen.

 

Kontakta oss

Tveka in på att höra av er om ni skulle ha några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Tveka in på att höra av er om ni skulle ha några frågor eller funderingar.